Jauniešiem visvairāk rūp darba iespējas un viņu nākotne Latvijā

Publicēta: 11:23 30.09.2011.

2011.gada 30.septembris.

Informāciju sagatavoja Evija Rudzīte, v/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" ES programmu daļas vadītāja.

Lai veicinātu jauniešu un politiķu sadarbību un lēmumu pieņēmēju izpratni par jauniešiem aktuālām tēmām, 28.septembrī notika diskusija starp jauniešiem un politiķiem "Jauniešu kafija ar politiķiem II". Tajā tika turpinātas 2011.gada maijā Eiropas Jaunatnes nedēļas laikā notikušās diskusijas "Kafija ar politiķiem" sarunas un tika ierosinātas jaunas tēmas.

Kopumā diskusijai tika izvirzītas 12 tēmas, no kurām vairākums atspoguļo jauniešu rūpes par izglītības jautājumiem. Jaunieši neformālajā diskusijā par būtiskākajām problēmām izvirzīja jauniešu darba iespējas, viņu nākotni Latvijā, nevis ārzemēs, Latvijas demogrāfisko situāciju, kā arī nepieciešamību vidusskolas izglītības sistēmu pielāgot nākotnes vajadzībām.

Pasākums notika pēc adaptētas "Open Space" metodes, kas ir mūsdienīga, starptautiski atzīta komunikācijas metode, kurā katrs ir eksperts un piedāvā redzējumu, kā arī problēmu risinājumus.

Pasākumā piedalījās 160 dalībnieki. Neformālā gaisotnē ar viedokļiem un idejām mainījās pārstāvji no Saeimas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta, dažādu jauniešu organizāciju pārstāvji, kā arī individuāli interesenti - jaunieši un pašvaldību pārstāvji - no Rīgas, Ķemeriem, Olaines, Ogres, Mārupes, Ķekavas, Bauskas, Jelgavas, Aizkraukles, Kandavas, Varakļāniem, Saldus, Limbažiem, Siguldas, Gulbenes, Valkas, Salacgrīvas un citām Latvijas vietām.

Neformālajā diskusijā piedalījās jaunieši un politikas veidotāji, kam rūp zemā jauniešu līdzdalība, kam ir idejas un/vai kuri vēlas domāt, kā veicināt jauniešu līdzdalību.

Papildus iepriekš minētajiem problēmjautājumiem jaunieši kopā ar politiķiem risinājumus meklēja šādām tēmām: Atdodiet neformālo izglītību! Interešu izglītības augstās izmaksas. Vidusskola kā obligāta izglītība. Sporta nākotne Latvijā. Jaunatnes organizāciju stiprināšana. Jaunietis politikā - jā vai nē? Vecuma ierobežojums darbavietās/pensijas/pensionēšanās vecums. Jauniešu ar īpašām vajadzībām iesaistīšana kultūras dzīvē. Jauna mūzikas estrāde Ķekavā.

Notikušajā diskusijā politikas veidotāji bija vienlīdzīgās pozīcijās ar pārējiem dalībniekiem un iesaistījās diskusijās kopā ar jauniešiem darba grupās. Līdz ar to lēmumu pieņēmēji mēģināja ieklausīties jauniešu vajadzībās un varēja arī sniegt idejas, kā rīkoties, lai jauniešu vajadzības tiktu sadzirdētas.

Pēc grupu darbiem vārds tika dots arī lēmumu pieņēmējiem. Ingmārs Čaklais atzina, ka politiķiem vairāk vajadzētu klausīties, nevis runāt, piebilstot, ka viņš ir pateicīgs par to, ko diskusijā dzirdējis no jauniešiem. Savukārt Sergejs Dolgopolovs sacīja, ka viņam esot patikusi diskusijas atmosfēra. S.Dolgopolovs jauniešus mudināja domāt, ko vispirms viņi paši var izdarīt jautājuma risināšanā un tikai tad meklēt atbalstītājus. Ingrīda Circene aicināja jauniešus izvēlēties sev skaidru mērķi dzīvē un būt labākajiem savā jomā: "Jūs varat mainīt šo pasauli katrs atsevišķi un visi kopā."

Lēmumu pieņēmēji aicināja jauniešus nebaidīties paust idejas un vispirms saprast pašiem, ko viņi īsti vēlas mainīt. Dikusijā radušās idejas par to, kā veicināt jauniešu līdzdalību, un diskusiju rezultāti tiks nosūtīti dalībniekiem, Saeimā ievēlētajiem deputātiem un par jaunatnes politiku atbildīgajām amatpersonām.

Nākamais - "Jauniešu kafija ar politiķiem III" raunds tiks rīkots, lai nāktu klajā ar jau konkrētiem risinājumiem šo pirmo divu diskusiju ("Kafija ar politiķiem I" un "Jauniešu kafija ar politiķiem II") ietvaros izvirzītajiem problēmjautājumiem. Kā parādīja 28. septembra pasākums, abu jau notikušo diskusiju tēmas sasaucās, nāca klāt arī jaunas idejas, līdz ar to "Jauniešu kafija ar politiķiem III" raundā varēs šos jauniešiem aktuālos jautājumus apskatīt padziļināti un rast tiem risinājumus.

"Nākamā diskusija - "Jauniešu kafija ar politiķiem III" būs arī kā atskaites punkts, kas parādīs, cik tālu jauniešu izvirzītie jautājumi ir atrisināti. Tā kā lēmumu pieņēmēji diskusijā bija atvērti jauniešus atbalstīt, aicinām jauniešus atkārtoti vērsties pie politiķiem ar saviem priekšlikumiem un pašiem sekot līdzi, kā lietas tiek virzītas. Protams, jauniešu uzdevums nav vienmēr lietas izmainīt valsts vai Eiropas līmenī - var sākt ar sevi, savu skolu vai savas pilsētas dzīves uzlabošanu. Lai kaut ko mainītu, jāsāk arī pašiem darīt!" atzina Daina Sproģe, valsts aģentūras "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" direktore.

Pasākums ir daļa no strukturētā dialoga, kas ir diskusiju un konsultāciju kopums, kur politiķi Eiropas un nacionālajā līmenī izzina jauniešu viedokli un intereses un ņem to vērā, veidojot politiku. 2011.gada 2.pusgada un 2012.gada strukturētā dialoga tēma ir jauniešu līdzdalība.

Diskusiju organizēja valsts aģentūra "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" sadarbībā ar Eiropas Kustību Latvijā.

Jauniešu kafija ar politiķiem II šoreiz notika Eiropas Komisijas (EK) organizētās ceļojošās Eiropas Brīvprātīgā darba gada (EBDG) tūres ietvaros Pilsoniskās līdzdalības dienā - 28.septembrī. 2011.gads ir pasludināts par Eiropas Brīvprātīgā darba gadu 2011 (saskaņā ar 2009.gada 27.novembra Eiropas Savienības Padomes lēmumu).

Papildu informācija:

Evija Rudzīte

ES programmu daļas vadītāja

v/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra"

Teātra iela 3, Rīga, LV-1050, Latvija

Tālr.: +371 67358068

Fakss: +371 67358060

evija.rudzite@jaunatne.gov.lv

www.jaunatne.gov.lv

www.leta.lv © copyright LETA